special offer
special offer

Khu Café sân vườn tại BIDV Hotel với view ngắm trọn thành phố Thời gian đặt phòng: 12/01/2023 – 15/04/2023 Thời gian lưu trú: 27/01/2023 – 27/04/2023

Promotion
Promotion

Nhân dịp khai trương hoạt động trở lại BIDV Hotel Cửa Lò mang đến chương trình ưu đãi cho Quý khách đặt phòng và lưu trú từ 27/3-27/4/2023 mức giá như sau: > 300.000đ/phòng tất cả các loại phòng trừ ph&ograv

 
 
https://s3-north1.viettelidc.com.vn/zonex/one/files/sites/69/BIDV-logo_2_.png
fake
HOTELBIDV
https://em.banhoalan.com