Liên Hệ

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ NGHĨ DƯỠNG BIDV TẠI NHA TRANG
Địa chỉ: 21 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:(+84) 0258 3524433 -  Fax:(+84) 0258. 3524435