TỔ CHỨC THAM QUAN

 
Bảo tàng và phòng nghệ thuật:
 • Bảo tàng Yersin
 • Phòng trưng bày nghệ thuật thêu tay XQ Nha Trang
 
 
Khu công cộng :
 • Bệnh viện đa khoa tỉnh
 • Trường Đại học Nha Trang
 • Trường Cao đẳng Văn hóa và Nghệ thuật Nha Trang
 
Điểm tham quan:
 • Tháp Trầm Hương  
 • Tháp Chàm Po Nagar   
 • Bảo tàng Hải Dương Học  
 • Hòn Chồng  
 • Chùa Long Sơn
Khu thư giản, massage:
 • Khu tắm khóang Tháp Bà
 • Khu tắm khóang I resort
Mua sắm:
 • Chợ Đầm
 • Trung tâm mua sắm Nha Trang Center