Đặt phòng

Loại phòng Tối đa Giá Số lượng
Phòng SUPERIOR (SGL/DBL)

Ăn sáng tự chọn

Người lớn:1,200,000
Extra bed:400,000
0 VND
PHÒNG DELUXE (DBL/TWN)

Ăn sáng tự chọn

Người lớn:1,500,000
Extra bed:400,000
0 VND
PHÒNG JUNIOR SUITE (DBL/TWN)

Ăn sáng tự chọn

Người lớn:1,800,000
Extra bed:400,000
0 VND
PHÒNG SUITE (DBL/TWN)

Ăn sáng tự chọn

Người lớn:2,100,000
Extra bed:400,000
0 VND
0 VND

Dịch vụ đính kèm